Impressum

Slobodanka Mišković, ravnateljica Art-kina

Marta Ban, odnosi s javnošću

Barbara Zupičić, Dragan Rubeša, Slobodanka Mišković, Ana Šegrt, Miodrag Vučinić, program

Romano Perić, Ana Jurčić, Andrej Šaprić, tehnika

Renato Buić, blagajna

Dorijan Žunić, suradnik za programe

Andrea Vranić, prijevod

Tamara Baraba, Dina Ožanić, suradnice

Andrea Valušek, stručna suradnica za pravne poslove

Lidija Butorac Kušić, Nela Borčić, Desanka Petrović, financije

Gracijela Ćurko, domaćica

Dora Mrakovčić, Jakov Škrobonja, Sven Sušanj, blagajna i biljeteri

Marino Krstačić-Furić, uređenje prostora

Damjan Šporčić Oblik 3, VJ i mapping

Vladimir Mudrovčić, fotograf

Igor Crnković, snimatelj 


Dnevni boravak, domaći ugostiteljski ugođaj

Marko G. d.o.o. Ministarstvo titlova, prijevod filmova

Najlon d.o.o., dizajn

Manufaktura i Castus, mrežna stranica